luni, 25 mai 2015

Câteva idei din „Trandafirul Nisipurilor”

Următoarele idei au ca puternică și esențială sursă de inspirație cartea „Trandafirul Nisipurilor” scrisă de Pavel Coruț. O recomand foarte mult!

Lumulica asta faină a luat-o razna în trecut. Acum s-a vindecat. Trăiam acest sentiment, că lumulica noastră a luat-o razna, și nu mă miram deloc, căci nu era prima dată. Un tataie de vreo șaptezeci și ceva de ierni mi-a prijeluit sentimentu' în cauză. Stătea în dreapta mea și răsfoia o revistă deocheată. Benoaclele i se scurgeau pe pozele scârboase, saliva de poftă și-și lingea buzele din când în când. Bănuiți că-s vreun puritan ultragiat? N-aș spune. E drept că nu aș fi vânat zilnic pozele cu dame de prin Click sau Libertatea, dar nici nu-s vreo ușă de biserică. Pur și simplu, nu cred că trebuie să trâmbițăm în gura mare, prin televizoare manipulatoare și jurnale, cine și cu cine o pune sau cum procedează. În cazu' de față, situația e și mai delicată: domnul cu înclinații porno e un cardinal din ograda lu' Papa din Vatican, supremu' șef al semicivilizaților creștini catolici. Da, ați citit bine, individul e cardinalul Francesco Rinola, mesager de taină al șefului mistic de care v-am zis. Parol!

----

Monstruoasa coaliție

Logica și bunul simț comun ne spun că Umanitatea terrană poate suraviețui numai printr-o globalizare progresistă, bazată pe relații pașnice între toate națiunile Lumii, aprofundarea cunoașterii științifice, creația de bunuri și valori utile vieții și impunerea unor norme moale severe, atât între oameni, cât și între aceștia și natura de pe planeta mamă. Din această poziție, orice apropiere între grupuri de terrani altă dată antagonice nu poate decât să ne bucure. Socialismul românesc a avut păcatele lui, însă a impus cu perseverență dezvoltarea tipului de relații menționat, cu toate națiunile lumii. Principiile politicii externe comuniste, deformate și ridiculizate de propaganda capitalistă, s-au dovedit viabile și necesare: neamestecul în treburile interne ale nici unui stat, relații pașnice reciproc avantajoase în domeniul științific, tehnic, economic, cultural, sportiv etc. Pe timpul aplicării acestor relații, România se afla în topul primelor 10 națiuni din Lume la principalii indicatori de progres și se bucura de stimă mondială, pentru creativitate, succes în domeniul științific, cultural și sportiv, poziție fermă de apărare a păcii etc.

Privită din această perspectivă, unificarea judeo-creștinismului cu judeo-islamismul ar trebui să ne bucure și să ne creeze un sentiment de ușurare: în sfârșit, cele două tabere antagonice, descinse din ideologia primitivă judaică, au ajuns la rațiune și bună înțelegere. Din nefericire pentru Omenirea terrană, în spatele acestei unificări planificate sub denumirea chrislam se ascund intenții de-a dreptul odioase. Oculta retrogradă, autoarea acestui plan, ca și a planului de melanj între judeo-creștinism și hinduism, își propune să oprească degradarea firească a religiilor, să le revigoreze și să le impună în lumea viitorului, ca mijloc de manipulare a maselor ignorante. Dacă această intenție n-ar fi însoțită și de un plan de lichidare efectivă a libertății de gândire și de exprimare, ne-ar interesa mai puțin, deoarece noi observăm că succesele cunoașterii științifice și ale creației tehnico-materiale sunt atât de puternice și de rapide, încât vor lumina din ce în ce mai mulți terrani, eliberându-i din sclavia psihică mistico-religioasă.

Agresiunea mistico-religioasă ascunsă duoă aparent pașnicul plan Chrislam trebuie să ne îngrijoreze teribil, deoarece pune sub semnul întrebării viața umană rațională de pe Terra. Planul a fost elaborat de centrala Ocultei retrograde din SUA, de către specialiști în manipulare psiho-religioasă complet atei și destui de cinici să accepte sacrificarea câtorva zeci de milioane de liberi cugetători din lumea civilizată. Ea s-a bucurat de suport material din mai multe surse: fonduri avansate de Oculta retrogradă, mari sume atrase de la islamicii bogați din întreaga Lume și baza logistică a judeo-creștinismului din Europa. Ca orice construcție cu baza otrăvită, Chrislamul este planificat să devină integral otrăvit și otrăvitor de conștiințe, o frână serioasă împotriva progresului, evoluției pașnice și civilizării depline a Umanității terrane. Un cititor de-al meu, domnul M. A. din Râmnicu Vâlcea, a avut o viziune genială privind situația acestei coaliții monstruoase. Textual, domnul M. A. observa: E dureros și nedrept faptul că milioane de evrei au căzut pradă holocaustului nazist. Și mai dureros și mai nedrept e faptul că mai mult de un miliard de oameni din toate rasele și etniile au căzut și cad pradă holocaustului continuu, declanșat de miturile sălbatice israelite, concentrate în Biblie și în scrierile inspirate de aceasta, cum este și Coranul islamic. Genială observație! am constatat eu și am aprofundat studiul planului Chrislam, plan dezbătut public în SUA și în anumite medii din Europa și Orientul Mijlociu.

Deja, coaliția antidivină și antiumană Chrislam s-a schițat și a intrat în acțiune, prin lucrări scrise, simpozioane, întâlniri interconfesionale, stabilirea unor obiective comune de atins cu efortul comun al celor două religii derivate din judaism. Într-adevăr clericii islamici au elaborat un proiect de hotărâre a Adunării Generale ONU prin care se interzice orice atingere a simbolurilor religioase ale oricărui cult, sub amenințarea unor grele pedepse. Într-adevăr, diplomații iranieni au sarcina să avanseze acest proiect și mai mulți lideri de pe toate continentele sunt pregătiți, de diverse culte religioase, să-l susțină în dezbateri și la vot. Dacă această Hotărâre a Adunării Generale ONU va fi adoptată, toate legislațiile naționale vor trebui să fie modificate în spiritul și litera ei, adică vor legaliza impunerea întunericului religios cu forța coercitivă a statelor. Acest proiect se bucură și de susținerea mișcării sioniste, mișcare catalogată drept rasistă, prin Hotărârea Adunării Generale ONU nr. 3379/10.11.1975, însă nereprimată corespunzător la nivel mondial, datorită protecției de care se bucură din partea SUA și Israelului.

Dacă analizăm istoria relativ cunoscută a Umanității terrane, constatăm că ea a fost marcată de lupta continuă dintre rațiunea umană, prioritar ariană și întunericul religios, majoritar oriental. Europizii (arienii) au dat Omenirii terrane circa 90% din descoperirile și invențiile antice, medievale și moderne, dar n-au confecționat nici o religie din miturile lor destul de curate. Analiștii vestici au întocmit și o diagramă a progresului, pe care o puteți găsi pe forumul Frăția Creatorilor din site www.drumulinvingatorilor.ro. Ei au constatat că, după civilizația antică egipteană, greacă și romană, europenii au decăzut în întunericul religios judeo-creștin, pierzând aproape 15 secole de progres și civilizare. De la Renaștere și până în prezent, curba progresului este mereu ascendentă, în pofida faptului că succesele tehnico-științifice sunt obținute prin luptă grea cu propagandiștii cultelor și sectelor mistico-religioase. În ultimii 200 de ani, în care raționalismul arian părea să fi învins definitiv și complet, Umanitatea a făcut un salt în cunoaștere și creația de bunuri și valri utile vieții cum nici nu se visa. Forțele întunericului religios se adună împotriva acestui salt care le pune în pericol însăși existența pe această planetă.

Cultele religioase încriminate, judeo-creștinismul și judeo-islamismul, s-au impus în viața oamenilor cu măsuri crude și perverse: amenințarea cu forța, schingiuiri, schilodiri psihice și fizice, uciderea a sute de milioane de oameni, intoxicarea psihică cu minciuni și neadevăruri flagrante, contrazise de fiecare nouă descoperire științifică. Ne-am fi așteptat ca ele să bată în retragere măcar în fața unor adevăruri evidente, cunoscute și de specialiștii din solda lor, cum ar fi sistemul heliocentric, mișcarea planetelor și stelelor, legea atracției universale, legea cauzalității, migrația galaxiilor, vechimea zonei noastre de Univers și a sistemului nostru solar etc. Ei, bine, clerici sălbatici sau nebuni se încumetă să folosească o mare cucerire a științei, internetul, pentru a-și susține aberațiile neștiințifice, blasfemice, idolatre, de-a dreptul jignitoare pentru spiritul uman. Dacă veți studia lecțiile de cosmogeneză și antropogeneză postate de un asemenea fanatic iresponsabil pe YouTube, veți simți cum vă cuprinde o cumplită indignare pentru insultele grave la adresa inteligenței și culturii dumneavoastră. Preotul respectiv vă dă însă cu tifla, deoarece citează pasaje din Biblie care-i susțin aberații de tipul Soarele se rotește în jurul Pământului, bolta cerească este solidă, Universul a fost creat în urmă cu mai puțin de 6.000 de ani etc. Vă imaginați ce se va întâmpla dacă proiectul de hotărâre al Adunării Generale ONU va fi votat? Toți vom fi obligați, sub amenințarea unor grave pedepse, să recunoaștem că aceste aberații reprezintă adevăr divin și revelat.

În realitate, toate cultele judeo-creștine, ca și suratele ei judeo-islamice, sunt blasfemice, antiumane, antinaționale și antipatriotice, din următoarele cauze:

1. Sunt blasfemice deoarece jignesc cumplit Divinitatea, prin identificarea Dumnezeului cu zeii sălbatici, cruzi, criminali, imorali și infractori ai vechilor israeliți. Pentru a vă convinge, e suficient să citiți măcar superficial pasajele din Biblie în care zeii respectivi, traduși prin cuvântul Dumnezeu, îndeamnă la genocid, omor, jaf, pruncucidere și alte fapte infracționale. Orice infractor ceva mai cult poate invoca, în fața oricărei instanțe din România, că n-a făcut altceva decât să urmeze poruncile date de Yahve (tradus Dumnezeu) tuturor judeo-creștinilor, porunci scrise chiar în cartea de mituri sălbatice pe care se jură în judecătorii și tribunale, Biblia.

2. Cultele judeo-creștine, ca și cele islamice, sunt antiumane, deoarece strivesc rațiunea umană cu aberații vădit neadevărate și vădit injuste, în baza unei pretinse inspirații divine. Principiul maniheist Cine nu e cu mine e împotriva mea a intrat integral în evanghelii, instigând fanaticii ignoranți împotriva creierelor gânditoare. Numai în numele zeilor judeo-creștini au fost uciși mai mult de un miliard de oameni nevinovați. Voi face dezvăluiri și despre crimele judeo-islamismului, în volumul Tragedia Islamului, volum planificat să apară în ultimul trimestru al acestui an.

3. Cultele judeo-creștine sunt antinaționale deoarece ne jignesc sentimentele de mândrie națională și rasială cu „adevărul” sălbatic conform căruia singurul popor ales de Dumnezeu ar fi poporul evreu. Copiii noștri sunt educați să se simtă mici, umili, inferiori și nealeși de Divinitate, fapt ce le afectează profund personalitățile. Clericii judeo-creștini nu pierd nici o manifestare națională, la care se afișează ca păduchii în frunte, dar nu pentru că ar simți ceva pentru națiunea daco-română, implicit, pentru rasa ariană. Ei arborează steaguri naționale și se prezintă la astfel de activități pentru a se impune în conștiința maselor prin înșelăciune. Dacă clericii judeo-creștini din România ar crede în Dumnezeu măcar cât negru sub unghie, nu ar aduna averi pe Pământ, ci în ceruri, cum le poruncește zeul lor Jeshua (Isus Hristos). Dacă liderii judeo-creștini ar nutri măcar un strop de grijă și simpatie pentru națiunea pe care parazitează, n-ar mai smulge atâtea biruri religioase de pe poporul muribund. De câțiva ani, foarte mulți români mor efectiv de foame, de frig, de lipsă de îngrijiri medicale etc. Biserica judeo-creștină ortodoxă insultă întreaga națiune română sărăcită și suferindă, ridicând noi și foarte costisitoare lăcașuri, mai ales cu bani publici. Guvernul Boc a tăiat până și cele mai amărâte pensii și salarii, dar a subvenționat și subvenționează în continuare cultele religioase, cu mari sume de bani. Numai monstruoasa clădire botezată orgolios și mincinos catedrala mântuirii neamului ne va costa aproape un miliard de euro, deși clericii mint că va fi mai ieftină. Cum să fie mai ieftină, dacă trufia lor sălbatică îi îndeamnă s-o facă mai înaltă chiar și decât Casa Poporului? Ceaușescu a plătit cu viața pentru megalomania sa. Când vor plăti la fel liderii judeo-creștini din toate ramurile, căci toți sug sângele acestui popor intoxicat mistic și manipulat ca o turmă? Guvernanții corupți și iresponsabili cred că fac gheșefturi cu Dumnezeu, când oferă subvenții și donații cultelor religioase. Din ce catacombe ale preistoriei or fi ieșit acești monștri politico-religioși?

4. Toate cultele judeo-creștine sunt antipatriotice, deoarece preamăresc o singură țară sfântă, străinul Israel, umilind patria noastră națională, România și cea rasială, Europa. Degeaba avem o patrie fermecătoare, care ar merita să fie cântată în fiecare zi. Paraziții mistici vorbesc numai de „țara sfântă”, în pofida faptului că aceasta este deșertică, săracă și sfâșiată de contradicții între populațiile care o locuiesc. De îndată ce paraziții mistici au ajuns la putere, dragostea de patrie a scăzut vertiginos, astfel că aproape trei milioane de români și-au luat lumea în cap. Avem frumuseți naturale extraordinare, dar ei ne arată monstruoasele lor șandramale mistice, ridicate în contra strigătului de iluminare al sfântului Ștefan: Cel Atotputernic nu încape în zidire făcută de mână omenească.

Când raționalismul a învins cât de cât în Europa, liberii cugetători au putut lupta împotriva întunericului religios cu arme pașnice, cum sunt demonstrația științifică, demascarea abuzurilor clerului, ironizarea și ridiculizarea aberațiilor religioase. Cumai mult de 110 ani în urmă, Biblia hazlie a jurnalistului francez Leo Taxil stârnea hohote de râs și trezea lumina rațiunii în mințile încețoșate de toxinele mistice. Acum cei doi monștri antidivini și antiumani, judeo-creștinismul și judeo-islamismul, vor să ne interzică până și aceste arme pașnice de luptă pentru prgres și civilizare. Din nefericire pentru națiunea noastră, liderii politici supremi, de la Nicolae Ceaușescu și până la Traian Băsescu, au făcut murdare compromisuri cu liderii religioși, împotriva intereselor naționale. Așa s-a ajuns ca măsuri mistice agresive, abia visate de islamici, să fie aplicate de BOR în România, cu ajutorul legiuitorilor și guvernanților corupți sau iresponsabili. Jurământul pe Biblie în instituții de stat, intoxicarea mistico-religioasă a copiilor, legiferarea interzicerii discutării și criticării dogmelor religioase sunt grave atentate la libertatea de conștiință și de exprimare. Până și unele slogane publicitare care n-au plăcut liderilor judeo-creștini au fost scoase din programele de televiziune, deși aceleași spoturi se difuzează în țările europene cu adevărat democratice.

La noi nu există democrație reală, ci dictatură politico-religioasă fățișă. Tinerii mai slabi de înger au ajuns să se teamă să-și expună deschis părerile, deoarece cultele religioase îi amenință cu cohorte de fanatici agresivi. Turma ignorantă a ajuns să tiranizeze majoritatea gânditoare și creatoare din națiunea noastră, la instigarea liderilor religioși și cu sprijinul guvernanților corupți sau iresponsabili. Din această cauză, națiunea noastră a suferit un regres cumplit în planul cunoașterii științifice, al creației de bunuri utile vieții, al moralității și al nivelului de trai. Națiunea română agonizează, nu trăiește, în timp ce paraziții mistici se țin de paranghelii și de ritualuri sălbatice. BOR a aplicat deja primele măsuri din planul Chrislam, punând căpestre pe creierele multor politicieni și botnițe pe gurile unor intelectuali mai fricoși. Dăunătorii mistici din toate cultele, inclusiv din hinduism, ne transformă în zombie sălbăticiți, în timp ce majoritatea națiunilor lumii progresează, grație liberilor cugetători și ateilor. Până când noi, creierele gânditoare, vom răbda tirania turmei sălbatice, ignorante și retrograde? Noi, oamenii de știință, le-am dat totul, de la haine și până la naveta spațială sau internetul, iar ei ne interzic să gândim și să ne exprimăm liber. Nu-și dau seama că-și taie creanga de sub picioare, deoarece o națiune fără creiere gânditoare, creatoare și morale, ajunge o turmă de bestii violente, lacome, crude, imorale și infracționale.

Dacă nu ne unim forțele și nu începem contraofensiva împotriva cumplitei agresiuni mistice la care este supusă națiunea noastră, guvernanții corupți sau iresponsabili vor legifera dorințele cultelor religioase, limitând și mai profund dreptul la liberă cugetare și de liberă exprimare. Urmașii noștri vor ajunge troglodiți mistici iar marea națiune europeană ne va privi, pe merit, ca pe niște sălbatici irecuperabili. Iluminarea urmașilor va veni din viitor, căci Divinitatea nu poate fi înfrântă de agresorii mistico-religioși. Atunci urmașii noștri se vor trezi din intoxicarea mistico-religioasă și ne vor blestema că, la momentul potrivit, nu ne-am ridicat hotărât la luptă pentru apărarea libertății de conștiință și de exprimare.

Eu am făcut tot ce a depins de mine pentru apărarea libertății de conștiință și de exprimare în națiunea noastră. Am scris cărți pentru care am primit amenințări cu moartea, insulte, calomnii și lovituri perverse. Am exprimat idei anti-religioase în emisiuni televizate, riscându-mi viața și libertatea. Moderez forumul de pe internet în care se mai manifestă curajul opiniilor nealiniate religios (www.drumulinvingatorilor.ro, forum Frăția Creatorilor). Fac propagandă de la om la om, în spiritul libertății de conștiință și de voință.Semăn încrederea în Adevărata Divinitate, la care oamenii pot ajunge fără plata clericilor sălbatici, prin eforturi proprii de cunoaștere, creație și comportare morală. Dacă aș avea un post de televiziune, aș putea face mai multe fapte bune, în slujba neamului românesc. Nu-l am și majoritatea posturilor la care eram invitat au fost somate discret ori pedepsite financiar pentru că mi-au permis să mă exprim liber, deși politicos și argumentat. Aeasta nu se cheamă dictatură religioasă? Ce fel de om modern este moderatorul unei emisiuni care îmi spune că voi fi invitat la emisiun noi numai dacă nu scot un cuvințel împotriva vreunei religii? Dar ce sunt religiile, oameni buni? Voință divină? Exclus! Divinitatea nu este sălbatică, violentă, crudă, ignorantă și criminală, cum o arată toate religiile terrane.


Eu nu voi ceda nici un milimetru de la credința nestrămutată în Adevăratul Dumnezeu al oamenilor moderni, nici de la lupta mea cu monștrii mistico-religioși. Nu credeți că sunt cam singur, însă? Nu credeți că ar trebui să-mi veniți alături, să ne împotrivim împreună curentului de alienare mistico-religioasă din România? Nu credeți că tot mai mulți trebuie să ieșiți în public, cu atitudini ferme și afirmații clare împotriva agresiunii mistico-religioase? Nu credeți că viitorul civilizat și demn al tinerelor generații trebuie apărat de noi, cei născuți mai devreme, acum, când nu e prea târziu?

Dragi cititori, aștept să primesc un sprijin concret din partea persoanelor fizice și juridice luminate, în lupta împotriva agresorilor mistico-religioși. Nu putem lăsa națiunea noastră la cheremul dictatorilor politico-religioși, deoarece o vor ucide prin întunecare mintală, sărăcire, bestializare, dezangajare de la cunoaștere științifică și de la creație utilă. În ultimii 20 de ani, monstruoasa coaliție politico-religioasă din România și-a arătat pe deplin fața hâdă, de dușman al națiunii. Mai vreți și alte demonstrații? Nu e clar că această monstruoasă coaliție e principala vinovată de mizeria fizică și morală în care a ajuns majoritatea națiunii? Ne-au vândut ca robi la trusturi economice străine și ne-au transformat patria în semicolonie. Vor să ne ucidă până și gândurile din creiere și vorbele din gură. Dacă nu vă ridicați hotărât la luptă, o vor face, deoarece sunt bine organizați și au pe mână tot ce-a mai rămas din averea națională. De 19 ani, avertizez creierele gânditoare ale națiunii române că suntem târâți către prăpastia subumanilor, dar prea puțini vin alături de mine să lupte. Chiar vă place să ajungeți simpli robi psihici ai unei coaliții politico-religioase cinice și corupte până-n măduva oaselor? Dacă vă place, dormiți înainte, urmași ai geto-dacilor! Spiritele luminoșilor străbuni, pe care le huliți la îndemnul paraziților mistico-religioși de orice fel, să vă judece și să vă condamne!

Dacă nu vă ridicați la lupt, nu aveți nici trecut, nici viitor! Cugetați puțin la această afirmație! Agresorii mistico-religioși v-au înlocuit marii străbuni arieni cu niște personaje orientale sălbatice, imorale și infractoare, pretinzând că acestea sunt divinități. Ce viitor vă asigură agresorii mistici? Sărăcie, ignoranță, umilință, frică, disperare și încețoșarea minții. Mai suntem noi urmașii demni ai arienilor care au dat Umanității mai mult de 90% din invențiile și descoperirile științifice care au ridicat-o din grote în naveta spațială? Mai suntem noi urmașii daco-românilor care au oferit Omenirii un procent de 6% dintre cele mai mari 100 de genii mondiale, din antichitate și până în secolul trecut? Răspunsurile vă aparțin.

Nu sunt un fanatic obsedat de o problemă periferică. Sunt un om cult, rațional și lucid, profund îngrijorat de regresul națiunii noastre. Acest regres n-a fost produs de personaje fabuloase, cum ar fi diavolii ci de cele mai retrograde forțe din națiunea noastră, corupții și iresponsabilii politico-religioși. Ei au profitat de frica și pasivitatea majorității națiunii pentru a ne desproprietări de averea creată în socialism, a ne sărăci cumplit, a ne intoxica politico-religios, a ne dezbina și a ne înfricoșa cu zeii și fanaticii lor. Frica de presiunea turmei fanatizată religios sau de zeii ei demonstrează lașitate extinsă și acest defect grav nu se potrivește deloc cu firea noastră daco-română. Răsturnarea sistemului național de valori umane, astfel că turma ignorantă, condusă de lideri corupți sau iresponsabili, exercită o dictatură efectivă asupra majorității creatoare și morale ne-a condamnat la sărăcie, mizerie fizică și morală, involuție spirituală și materială, degradare psiho-fizică și haos cvasi-generalizat. Trebuie să repunem în drepturi sistemul național de valori, să ne revenim din cumplita sărăcie și rătăcire, să luăm din nou calea progresului cultural-științific, creator și moral! Trebuie! Trebuie! Trebuie!(de continuat)

Comentariile mele (ale celui care a tehnoredactat pe acest blog cartea) pe marginea cărții:
- Decât pedeapsa cu moartea pentru oamenii răi, prefer reeducarea;
- Ironia nu este întotdeauna o armă pașnică de luptă cu întunericul din mințile unora;
- Textele religioase pot conține și idei bune și frumoase;
- Nu incriminez toate religiile la fel de mult;
- Pavel Coruț, în emisiuni televizate, nu s-a exprimat doar argumentat și pașnic. Într-o emisiune televizată a făcut o asociere între Iisus și discotecă.

miercuri, 13 mai 2015

Cum te regăsești pe tine însuți la 20 de ani?

Traducere întrebare și răspuns Nicolas Cole de pe pagina de Internet Quora: https://www.quora.com/How-do-you-find-yourself-in-your-20s:

Cum te regăsești pe tine însuți la 20 de ani?
Răspuns de la Nicolas Cole:

Nu bea alcool.

Destul de simplu. Voi repeta.

Nu bea alcool.

Cum vine asta?

Deoarece toată lumea bea alcool. Și tu vei sări în ochi ca un deget mare inflamat. Și aceasta te va face să realizezi atât de multe despre tine, despre societate, și despre locul tău în ea.

Povestea: Băutul alcoolului nu a fost niciodată drogul meu preferat, dar pentru un timp (primii doi ani de facultate) am împărtășit. Am ieșit afară, am luat duști când băieții îmi dădeau duști, am comandat băuturi deoarece fetele erau prin preajmă și eu voiam să fiu „parte din grup”. Am avut multe nopți fără amintiri, și multe dimineți cu dureri de cap și <chugging water> și apoi <chugging water> prea mult și vomitând și petrecând restul zilei în pat întrebându-mă de ce m-am gândit că a comanda o a treia dușcă dublă de Screwdriver era o idee bună. (Îmi plăcea sucul de portocale, bine?)

Pe scurt: Am făcut ceea ce toți ceilalți făceau. Și am simțit că aveam foarte puțin control în legătură cu cine eram, cu cine voiam să devin, și cu locul înspre care viața mea se îndrepta.

Când am împlinit 21 de ani, am ieșit la un bar blues cu un bun prieten al meu (Drew Reggie), l-am auzit pe Buddy Guy cântând live, și am fost absolut zdrobit. Glumeam despre cum în acea noapte - după <jam band sesh> de după ora 2 - ne-am întors la apartamentul meu, au pornit tastatura și calculatorul meu, și în timp ce am ațipit pe canapea, el a apăsat fiecare tastă și fiecare sunet la volum maxim și nu m-am trezit nici o singură dată.

După aceasta m-am decis, pentru o abundență de motive, că nu voi mai bea alcool. Aceste motive fiind (într-o ordine nesemnificativă):

  1. Am celiachie și majoritatea alcoolului este fabricat din cereale distilate, deci oricum nu pot să îl beau.
  2. Chiar începusem să merg la sala de gimnastică, și cu o dietă perfectă și un program de antrenament riguros, alcoolul era ultimul lucru de care corpul meu avea nevoie.
  3. Era scump. Eram un student sărac și îmi cheltuiam toți banii pe mâncare pentru [sala de] gimnastică.
  4. Nu îmi plăcea că de fiecare dată când ieșeam trebuia să beau ca să mă integrez. Simțeam că deveneam dependent de el pentru a mă simți încrezător, a vorbi cu fetele etc.
  5. Băutul alcoolului mă înconjura cu alți oameni care beau (mult), și aceasta nu conducea la creșterea [(dezvoltarea)] mea.
  6. Efecte evidente asupra sănătății.
  7. Timpul. Băutul alcoolului era o imensă pierdere din timpul meu.

Nu am băut alcool de peste 4 ani.

Acum, știu o mulțime de oameni care răspund cu „Poți totuși să bei social” sau ceva asemănător. Și da, este adevărat. Aș fi putut foarte bine să mă delectez cu un pahar de vin câteodată - dar nu am făcut asta. Aici scriu de ce:

Deoarece NEfăcând asta este o amintire a locului unde vreau să merg în viață și a cine vreau să fiu.

De fiecare dată când am refuzat o dușcă, a trebuit să stau cu sentimentul că sunt un ciudat [(aiurit)].

De fiecare dată când am stat nebăut la un bar, am fost forțat să mă întreb de ce mă aflu acolo în primul rând. Care erau intențiile mele? Care era motivul să mă înconjor cu aceste tipuri de oameni?

De fiecare dată când mergeam acasă devreme, mă gândeam în loc la ce voi face în următoarea dimineață.

De fiecare dată când a trebuit să mă explic unei fete care întreba (cu un plescăit aproape incoerent și uimitor de acoperit cu băutură) „Deci, de ce nu, adică, bei, sau, adică, ceva?” mi se reamintește de ceea ce caut cu adevărat într-un partener - o aventură de o noapte sau un aproape însemnat - în loc să mă mulțumesc cu orice gaură caldă.

De fiecare dată când sunt numit pusi [(guriță)] pentru că nu împărtășesc, și sunt - și aici este întorsătura interesantă a evenimentelor - apoi căutat din nou 10 minute mai târziu de același individ care, din disperare <ernest> [? sternest=cumplit,sever], spune că el/ea chiar ar trebui să se oprească din băut și că el/ea admiră disciplina mea și că el/ea nu ar putea s-o facă niciodată. (Aceasta mi s-a întâmplat lejer de peste 1000 de ori, cu toate felurile de oameni, de toate vârstele, recunoscând exact același lucru.)

De fiecare dată când trebuie să stau în mijlocul mulțimii, nebăut, sunt imediat în centrul atenției și tipul ciudat și proscrisul pentru că nu torn pe gât otravă.

Și simt că mă cunosc pe mine însumi puțin mai bine.

Înlocuiește băutura cu orice vrei, dar cred că în cei 24 de ani de tinerețe m-am lovit de o metodologie interesantă pentru „a te găsi pe tine însuți”. Ține minte, aceasta nu este doar pentru cei de 20 de ani - este pentru toată lumea. Nu mai fii o oaie. Nu mai gândi că trebuie să te integrezi. Momentul în care m-am oprit din băut a fost momentul în care am realizat cât din viața mea era petrecut urmând alte persoane, ascultând ceea ce EI credeau că era cel mai bine pentru mine. Fă un pas înapoi si privește situația. Privește în jur la ce societatea noastră numește „succes” și „distracție” și „acceptare”. Dacă felul în care vrei să îți trăiești viața este înconjurându-te cu oameni care nu se știu pe ei mai bine decât te știu pe tine, continuă drept înainte. Dar îți pot promite asta: ceea ce numim „încredere în sine” în cei de 20-29 de ani nu este nimic altceva decât frică îmbătată. Îmbracă-te la fel. Vorbește la fel. Aceleași băuturi. Aceleași fete. Aceleași, aceiași, aceeași. Nimeni nu se cunoaște pe sine. Și obiceiurile lor sunt de vină.

Vrei să te cunoști pe tine însuți?

Du-te și fii tipul nebăut la orice petrecere, orice bar, orice adunare socială, și înfruntă faptul că toți te numesc descurajant, pusi, pocăit, fixist.

Și odată ce realizezi aceasta, vei realiza de asemenea că în momentul când te oprești din a asculta ceea ce cred toți ceilalți că ar trebui să faci, te-ai găsit pe tine însuți.

EDITARE 1: Urma să tastez acest comentariu ca răspuns la Cyndi Perlman Fink dar cum atât de multe comentarii sunt similare cu al ei, m-am gândit că e mai bine să îl adaug aici în răspunsul meu ---

Este trist că pentru unii (mulți?) răspunsul meu a venit drept îngâmfat, arogant etc. Explicația mea și intenția mea originală a fost nu să spun că „a bea = a te găsi pe tine însuți”. El arăta că atunci când scoți anumite lucruri „acceptate social” din viața ta, vezi lumea în mod diferit, și apoi locul tău în ea. Pentru mine, băutura este CEL MAI BUN EXEMPLU deoarece are o popularitate imensă, legăturile ei sociale, și mai mult decât orice, calea ei necontrolată de a cere ca fiecare persoană prezentă să împărtășească. Când o elimini, sau și mai bine o refuzi, începi să observi modelele care apar în viață chiar în afara ținuturilor băuturii. Felul cum cerem aceleași feluri de stabilitate de la locurile noastre de muncă. Cum urmărim aceleași feluri de obiecte materiale. Băutura, materialismul, sexul, orice vrei să ștergi din viață și să OBSERVI (le-am făcut pe toate), eliminându-l vei vedea cât de strâns noi ca societate ne agățăm de ele. Și cum începi să observi acel proces desfășurându-se, vezi pentru tine cât de des lucrurile care ne sunt spuse să le vrem, nu sunt de fapt ceea ce vrem în adâncul nostru. Și dacă vei continua pe acest drum, vei vedea mai mult din tine și din ADEVĂRATELE tale nevoi. Aceasta este ceea ce am vrut să spun prin „a nu bea” și cum poate să te ajute la găsirea sinelui.

-------


Dacă ți-a plăcut acest răspuns, poți citi mai multe pe blogul meu: www.nicolascole.com, sau urmărește-mă pe Instagram: www.instagram.com/nicolascole77 sau Twitter @NicolasCole77.

sâmbătă, 11 aprilie 2015

Obiective supravegheate video

În micul meu oraș, Beiuș, sunt tot mai multe obiective supravegheate video. Asta arată cât de neîncrezători suntem ca populație în restul populației. Asta arată că facem oameni pentru legi și nu legi pentru oameni. Toți ne putem imagina o lume în care să nu fie nevoie de obiective supravegheate video, la fel cum în epocile anterioare nu era nevoie de camere de supraveghere. O asemenea lume e mai simplă și mai frumoasă. De ce să nu o aducem în realitatea noastră din prezent? De ce să nu cultivăm încrederea în oameni, speranța, credința că oamenii sunt buni? Cu mic, cu mare, pas cu pas, secundă cu secundă, putem să reconstruim lumea din jurul nostru pe bază de încredere, empatie, iubire și speranță. Vă rog, pe cei care sunteți de acord cu mine, să lăsați un comentariu aici, spunând chiar și numai că sunteți de acord cu mine, că nu ar trebui să fie nevoie de obiective supravegheate video, că soluția nu este să facem oameni pentru legi ci legi pentru oameni, soluția nu este să complicăm lumea ci să o simplificăm. Pe mine mă ajută mult aceste comentarii să îmi mențin încrederea în societate, în bunătatea oamenilor, deci vă ascult comentariile cu mult drag! Dacă mai intră și beiușeni pe acest blog, îi invit să facem din Beiuș, împreună, un loc mai bun, începând cu simple dialoguri prietenești la un suc, la un ceai, la o plimbare prin parc. Internetul îi poate uni pe oamenii cu aceleași păreri și îi poate ajuta să schimbe și lumea reală.

Tocmai m-am întâlnit cu un om din cartierul meu care era nemulțumit de felul cum este administrată termic zona în care locuiește și dorea să schimbe ceva dar nu putea. Știu că sunt mulți oameni nemulțumiți de diverse lucruri care ar trebui să se unească și să schimbe lucrurile în mod pozitiv. Unde există speranță și iubire există și final fericit. Deci, să facem o poveste cu final fericit! Puteți scrie la comentarii câteva lucruri care vă nemulțumesc, astfel noi, ceilalți, ne vom face o impresie mai corectă despre realitate și poate vă vom putea ajuta!

Vă mulțumesc! :-)

Recomandare software: Evernote

Evernote este un program excelent pentru luarea de notițe. Notițele pot fi etichetate și introduse în „caiete” (notebooks). Funcția de căutare este foarte bună și organizarea notelor prin etichete este foarte eficientă. Notele pot avea fișiere anexate (versiunea gratuită a Evernote permite maxim 60MB de fișiere pe lună, ceea ce pentru mine e suficient). Recent, interfața web Evernote a fost îmbunătățită mult și acum Evernote poate fi folosit cu mai multă ușurință pe alte sisteme de operare decât Windows, dar clientul Windows rămâne produsul lor de cea mai bună calitate.